(71) 334 30 00
In order to make a service appointment, fill out the following form and send it:
Year of production
Name
Family name
Company
E-mail
Telephone
Model
Brand
Vin
 
Preferred date of visit
What is the application
Additional description

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym wykorzystywanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska , adresu zamieszkania, adresu email, nr telefonu w celach marketingu produktów i usług oferowanych przez firmę ADF Auto Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45 oraz w celu prowadzenia badań rynkowych, w tym statystycznych, związanych z działalnością gospodarczą w/w podmiotu.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do w/w danych osobowych, prawo żądania wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia tych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzanych danych."
 
CONTACT US
Address: ul. Karkonoska 45,
53-015 WROCŁAW
Telephone:  (71) 334 30 00